Aa
Mang Đến Sự Hủy Diệt
1Hỡi nhà Ít-ra-ên! Hãy nghe lời Chúa Hằng Hữu phán dạy.
2Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:

“Đừng để bị lôi cuốn10:2 Nt bị thúc đẩy theo thói tục của các dân tộc,
dựa trên các vì sao để đoán biết tương lai mình.
Đừng sợ các điềm đoán trước của chúng,
dù các dân tộc cũng kinh sợ những điềm đó.
3Vì thói tục của chúng là hư không và dại dột.
Chúng đốn một cây, rồi thợ thủ công chạm thành một hình tượng.
4Chúng giát tượng bằng vàng và bạc
và dùng búa đóng đinh cho khỏi lung lay, ngã đổ.
5Thần của chúng như
bù nhìn trong đám ruộng dưa!
Chúng không thể nói,
không biết đi, nên phải khiêng đi.
Đừng sợ các thần ấy
vì chúng không có thể ban phước hay giáng họa.”

6Lạy Chúa Hằng Hữu, chẳng có thần nào giống như Chúa!
Vì Chúa lớn vô cùng, và Danh Ngài đầy tràn quyền năng.
7Chúa là Vua của các nước, ai mà không sợ Ngài?
Mọi tước hiệu đều thuộc riêng Ngài!
Giữa các bậc khôn ngoan trên đất
và giữa các vương quốc trên thế gian,
cũng không ai bằng Chúa.
8Người thờ thần tượng là u mê và khờ dại.
Những tượng chúng thờ lạy chỉ là gỗ mà thôi!
9Chúng mang bạc lát mỏng mua từ Ta-rê-si
và vàng từ U-pha,
giao những vật liệu này cho thợ thủ công khéo léo
tạo thành hình tượng.
Chúng khoác lên thần tượng này áo choàng xanh và đỏ tía
được các thợ may điêu luyện cắt xén.
10Nhưng Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời chân thật.
Chúa là Đức Chúa Trời Hằng Sống và là Vua Đời Đời!
Cơn giận Ngài làm nổi cơn động đất.
Các dân tộc không thể chịu nổi cơn thịnh nộ của Ngài.
11Hãy nói với những người thờ thần tượng rằng: “Các thần tượng không làm nên trời, cũng không làm nên đất đều sẽ bị diệt vong, không còn trên mặt đất và dưới bầu trời.”
12Nhưng Đức Chúa Trời sáng tạo địa cầu bởi quyền năng
và Ngài đã bảo tồn bằng sự khôn ngoan.
Với tri thức của chính Chúa,
Ngài đã giăng các tầng trời.
13Khi Chúa phán liền có tiếng sấm vang,
các tầng trời phủ đầy nước.
Ngài khiến mây dâng cao khắp đất.
Ngài sai chớp nhoáng, mưa,
và gió bão ra từ kho tàng của Ngài.
14Mọi người đều vô tri, vô giác, không một chút khôn ngoan!
Người thợ bạc bị các thần tượng mình sỉ nhục,
vì việc tạo hình tượng chỉ là lừa dối.
Tượng không có chút hơi thở hay quyền năng.
15Tượng không có giá trị; là vật bị chế giễu!
Đến ngày đoán phạt, tất cả chúng sẽ bị tiêu diệt.
16Nhưng Đức Chúa Trời của Gia-cốp không phải là tượng!
Vì Ngài là Đấng Sáng Tạo vạn vật
và dựng nước Ít-ra-ên của Ngài.
Danh Ngài là Chúa Hằng Hữu Vạn Quân!
Cơn Trừng Phạt Lớn của Ba-by-lôn.
17Hãy thu thập của cải và rời khỏi nơi này;
cuộc vây hãm sắp bắt đầu rồi.
18Vì đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Này, Ta sẽ tung vãi
dân cư đất này ra khắp nơi.
Ta sẽ cho chúng bị hoạn nạn,
hiểm nghèo, để chúng tỉnh thức.”

19Vết thương của tôi trầm trọng
và nỗi đau của tôi quá lớn.
Bệnh tật của tôi không phương cứu chữa,
nhưng tôi phải gánh chịu.
20Trại tôi bị tàn phá,
không còn một ai giúp tôi gây dựng lại.
Các con tôi đã bỏ tôi đi mất biệt,
tôi không còn thấy chúng nữa.
21Những người chăn dân tôi đã đánh mất tri giác.
Họ không còn tìm kiếm sự khôn ngoan từ Chúa Hằng Hữu.
Vì thế, họ thất bại hoàn toàn,
và cả bầy súc vật của họ phải ly tán.
22Này! Có tiếng ầm ầm dữ dội của đội quân hùng mạnh
cuồn cuộn đến từ phương bắc.
Các thành của Giu-đa sẽ bị hủy diệt
và trở thành những hang chó rừng.
Lời Cầu Nguyện của Giê-rê-mi
23Con biết, lạy Chúa Hằng Hữu, đời sống chúng con không là của chúng con.
Chúng con không thể tự ý vạch đường đi cho cuộc đời mình.10:23 Nt con người không thể hướng dẫn các bước của mình
24Lạy Chúa Hằng Hữu, xin sửa dạy con; nhưng xin Chúa nhẹ tay.
Xin đừng sửa trị con trong thịnh nộ, để con khỏi bị tiêu diệt.
25Xin đổ cơn đoán phạt trên các dân tộc khước từ Chúa—
là các dân tộc không chịu cầu khẩn Danh Ngài.
Vì chúng đã ăn nuốt nhà Gia-cốp;
chúng đã cắn xé và tiêu diệt họ,
khiến cho đất nước họ điêu tàn.